PORADY PSYCHOLOGA

PSYCHOLOGIA

Dział medycyny badający mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY ROZPOZNAWANE

– depresja 
– zaburzenia nerwicowe
– traumy
– zaburzenia nastroju 
– zaburzenia lękowe 
– schizofrenia

Zaburzenia  depresyjne – pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej, odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych, określanych także jako zaburzenia afektywne (zaburzenia nastroju).

Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju :

¨     smutkiem,

¨     przygnębieniem,

¨     niską samooceną,

¨     małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi),

¨     niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), 

¨     obniżeniem napędu psychoruchowego (spowolnieniem),

¨     zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej wzmożeniem apetytu

Zaburzenia afektywne dwubiegunowechoroba
afektywna dwubiegunowa
psychoza maniakalno-depresyjna,
cyklofrenia,
 ChAD – grupa nawracających 
zaburzeń
psychicznych
, w przebiegu których występują zespoły
depresyjne
 i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone (lub nie) okresami bez objawów. Rozpoznanie zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego może być postawione wtedy, gdy u osoby wystąpią
przynajmniej dwa epizody afektywne:

¨    
depresji, hipomanii, manii lub mieszane,

¨    
przynajmniej jeden z tych epizodów nie był epizodem depresji.

Jeśli wystąpi powtórnie epizod depresji bez wystąpienia manii, hipomanii bądź epizodu mieszanego, rozpoznaje się zaburzenie afektywne jednobiegunowe (zaburzenie depresyjne nawracające).

Zespół stresu pourazowegozaburzenie
stresowe pourazowe
 (posttraumatic stress disorder, PTSD)
– 
zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji.
Pośród tego rodzaju wydarzeń wymienić można:

¨     działania wojennekatastrofy,

¨     kataklizmy żywiołowe,

¨     wypadki komunikacyjne,

¨     bycie ofiarą napaści, 

¨     gwałtu, uprowadzenia, 

¨     tortur, uwięzienia w obozie koncentracyjnym,

¨     doświadczenie ciężkiego bad tripu,

¨     otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu, choroby itp.

Typowymi objawami PTSD są:

¨     napięcie lękowe,

¨     uczucie wyczerpania,

¨     poczucie bezradności,

¨     doświadczanie nawracających, intruzywnych wspomnień traumatycznego
wydarzenia,

¨     flashbacków lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą
oraz  
unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą (np. doznawszy traumatyzującego wypadku samochodowego osoba z PTSD odczuwa silny lęk przed środkami transportu lub prowadzeniem samochodu i unika tego).

Zaburzenia odżywiania (zaburzenia jedzenia) – jednostki
chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym.

Zaburzenia
odżywiania dzieli się na 2 grupy:

       
zaburzenia specyficzne :

ª    
Jadłowstręt psychiczny

ª    
Bulimia

      
zaburzenia niespecyficzne :

ª    
zespół przeżuwania,

ª    
zespół nocnego jedzenia

ª    
jedzenie kompulsywne

ª     napady objadania się