BADANIA PSYCHOLOGICZNE

ZAKRES USŁUG

W ramach poradni psychiatrycznej wykonujemy: 
– porady i konsultacje 
– leczenie psychologiczne metodami o różnym podejściu
– psychologia transportu
– wydawanie orzeczeń w zakresie: 
— pozwolenie na broń
— specjalistycznych na potrzeby sądu